Veel gestelde vragen

Voor welke periode wordt de huurovereenkomst afgesloten ?
De huurovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 2 kalendermaanden. Opzegging moet altijd per de 1e van de eerstvolgende maand. Dat wil zeggen dat als u bijvoorbeeld op 22 januari opzegt, de huur per 1 april eindigt.

Waarvoor is de waarborgsom ?
Bij het afsluiten van het contract bent u een waarborgsom verschuldigd. Deze krijgt u binnen 2 weken ná het einde van het contract weer terug, mits u alle huurtermijnen hebt voldaan én de garage correct is opgeleverd en alle sleutels ingeleverd zijn. U kunt de waarborgsom dus niet ‘inhuren’.

Hoe gaat de administratieve afwikkeling in zijn werk?
Zodra wij overeenstemming hebben over het huren van een garagebox, ontvangen wij graag uw persoonlijke gegevens. We maken het huurcontract op en mailen dit naar u, met het verzoek om dit te printen, te ondertekenen en paraferen, te scannen en naar ons terug te mailen. We willen ook een scan van een geldig legitimatiebewijs ontvangen. Zodra we deze stukken hebben ontvangen én de 1e afrekening is door u betaald (te weten de waarborgsom en de huur voor de 1e maand), dan gaan we regelen dat u de sleutel van de garagebox in bezit krijgt.

Hoe moet de maandelijkse huur worden voldaan ?
U moet de huur zelfstandig overmaken. Het beste kunt u dat doen via een periodieke overboeking door uw eigen bank. Wij sturen géén acceptgiro’s en incasseren ook niet namens u. Voor bedrijven kan een factuur voor de huur worden gemaakt, met dien verstande dat u er dan voor moet kiezen om de huur per kwartaal te voldoen.

Wat kunt u doen bij eventuele vragen of klachten.
Voor alle klachten, zowel administratief als technisch, dient u zich in eerste instantie te melden bij het hoofdkantoor van de verhuurder, zoals in het huurcontract vermeld staat. Wij werken samen met allerlei klusbedrijven en aannemers om er voor te zorgen dat eventuele technische klachten z.s.m. opgelost worden.

Zit er stroom of water in de garage ?
De meeste garages die wij verhuren hebben géén stroom en/of leidingwater. Dit komt omdat deze in eerste instantie dienen voor opslag. Sommige garages in Amsterdam en Alphen aan den Rijn hebben echter wel stroom en water.

Hoe is de verzekering geregeld?
De garageboxen zijn door ons verzekerd tegen opstalschade. Wél is het verstandig om uw inboedel te verzekeren. Dit kan in de meeste gevallen eenvoudig door een aantekening op uw inboedelverzekering te laten maken dat een deel van uw inboedel in de garagebox is opgeslagen. Gelukkig blijkt het risico op inbraak niet groot, maar u moet zich wel realiseren dat het een garagebox betreft die slechts door een metalen kanteldeur wordt afgesloten.